Solidaarisuutta täällä, nyt ja aina - #LeaveNoOneBehind

Solidaarisuutta täällä, nyt ja aina – #LeaveNoOneBehind

Kirjoitus on käännös Ende Gelände -sivustolla 21.3.2020 julkaistusta kirjoituksesta.

Kaikilla ihmisillä on oikeus suojaan, maailmanlaajuisesti. Kreikan saarilla on tällä hetkellä ahdettu noin 40.000 ihmistä täysin alimitoitetuilla leireillä – katastofaalisissa hygeniaolosuhteissa ja melkein kokonaan ilman terveydenhoitoa ja lääkinnällistä apua. Me vaadimme että kaikki siirtolaiset niin Kreikan saarilla kuin myös Kreikan ja Turkin välisellä raja-alueilla evakuoidaan ja kaikille paenneille varmistetaan hajautettu terveydenhoito ja lääkinnällinen apu.

Kaikilla ihmisillä on oikeus suojaan, maailmanlaajuisesti. Samalla kun hallitus Saksassa julistaa koronapandemian takia poikkeustilan sekä ryhtyy laajamittaisiin toimiin, kärjistää sama hallitus EU:n ulkorajalla tapahtuvaa humanitäärista katastrofia pidättäytymällä tarjoamasta paenneille ihmisille suojaa nälältä, sodalta ja terrorilta. Kreikan saarilla on tällä hetkellä ahdettu noin 40 000 ihmistä täysin alimitotetuilla leireillä – katastofaalisissa hygeniaolosuhteissa ja melkein kokonaan ilman terveydenhoitoa ja lääkinnällistä apua. Me vaadimme että kaikki siirtolaiset niin Kreikan saarilla kuin myös Kreikan ja Turkin välisellä raja-alueilla evakuoidaan ja kaikille paenneille varmistetaan hajautettu terveydenhoito ja lääkinnällinen apu.

Tilanne Kreikan saarilla ja Kreikan ja Turkin rajalla

Evrosion raja-alue on tällä hetkellä ei-kenenkään maata: paenneet ihmiset, jotka ovat päätyneet sinne, eivät pääse eteen- eivätkä taaksepäin. Ihmiset nukkuvat taivaan alla nollalämpötiloissa, eikä alueella ole järjestetty perustarpeiden huolehtimista. Yrittäessään ylittää rajaa on heitä vastassa poliisi, armeija sekä Frontex – käytössään kyynelkaasu, vesitykit ja kumiluodit. Kaksi ihmistä on jo ammuttu rajalla, monet muut ovat loukkaantuneet.

Turvaa etsiviä ihmisiä, jotka ylittävät Välimeren kumiveneissä, estetään nousemasta maihin joko kreikkalaisen rajavartioston tai yhä enenevissä määrin fasististen ryhmien ja myös paikallisten toimesta. Jos he selviävät maalle, päätyvät he joko lainvastaisesti kiinniotetuiksi palautusta varten tai heidät vangitaan epäinhimillisiin oloihin. Leirit ovat täynnä, hygieeniataso niillä on katastrofaalinen ja terveydenhoidon edellytykset ovat karseat. Covid-19 puhkeaminen siellä tarkoittaisi suuria määriä tartuntoja. Ja koska kreikkalainen terveydenhuoltojärjestelmä on jo normaalioloissa alimitoitettu eurooppalaisen talouskurin sanelemana, toisi viruksen leviäminen mukanaan varmasti kärsimystä ja kuolemaa. Eurooppalaiset hallitukset ovat valmiita hyväksymään nämä seuraukset. Pitämällä kiinni eristäytymispolitiikastaan ovat he osaltaan aktiivisesti vastuussa kuolleista ja haavoittuneista.

Kreikan hallitus on lopettanut oikeuden turvapaikan hakemiseen ihmisille jotka ovat ylittäneet sen rajan 1. maaliskuta 2020 jälkeen EU:n tukemana. EU ja Saksa (Myös Suomen hallitus sitoutui tukemaan Kreikkaa, vaikka sisäministeri Ohisalo tuomitsikin Kreikan toimet suom.huom.) vaikenevat tästä. Paikan päällä olevien ihmisten tilannetta vaikeuttavat oikeistolaisten hyökkäykset järjestöjä, vapaaehtoisia ja toimittajia kohtaan. Monet ovat joutuneet lopettamaan työnsä paikan päällä. Toimettomuudellaan Kreikan ja Turkin välisen rajalla ja kreikkalaisilla saarilla vallitsevan tilanteen edessä EU on siirtynyt kuolemaan jättämisestä Välimerellä ja EU:n rajoilla aktiiviseen turvaahakevien tappamiseen. Me sanomme ei tappavalle Linnake-Euroopalle.

Kaksoisstandardit jotka tappavat

Euroopan unioni rikkoo niin kansallista kuin eurooppalaista oikeutta, Euroopan ihmisoikeussopimusta sekä Geneven pakolaissopimusta. Näin viimeinenkin yritys näyttäytyä humanitaariselta paljastuu valheeksi: EU on jo pitkään tehnyt yhteistyötä autoritääristen hallintojen kanssa eristääkseen itsensä ja antanut tuhansien hukkua Välimerellä, minkä lisäksi se hyväksyy näiden maiden tekemät kidutukset ja laittomat palautukset. Viimeisin seuraus tästä murhanhimoisesta eristäytymispolitiikasta on ihmisten ampuminen sen ulkorajoilla sekä suunnaton määrä ihmisten kuolemista koronaviruksen leviämisen seurauksena.

Samalla kun saksalaisia (Myös Finnair järjesti useita kotiutuslentoja suomalaisille turisteille suom.huom.) turisteja haetaan tilauslennoilla takaisin kotiin lomakohteista, vakuutellaan apua tarvitsevien vastaanottamisen rajoilla olevan mahdottomuus. Saksalaiset konsernit saavat luottoa ilman ylärajaa. (Myös Suomen hallitus lupasi yrityksille viiden miljardin euron tukipaketin suom.huom.) Saksan valtiovarainministeri Olaf Scholzin mukaan rahaa on tarpeeksi kaikille. Mutta tämä näyttäisi koskevan vain (valkoisia) saksalaisia. Missä ovat loputtomat luottosummat kun pakenevia pitäisi pelastaa? Tai kun kyseessä ovat ihmiselämät, joita ilmastokriisi uhkaa ja tappaa tänään ja huomenna?

Meitä neuvotaan pitämään etäisyyttä ja pesemään käsiämme säännöllisesti, samalla kun ihmisillä rajoilla sijaitsevilla leireillä ei ole edes pääsyä juoksevaan veteen? Missä viipyy huoli heidän terveydestään ja tahto tehdä kaikki, jotta tartunta leviämistä saadaan hidastettua heidän keskuudessaan?

Saksalainen ja eurooppalainen politiikka näkee pandemian ennen kaikkea talouskriisinä. Me näemme sen kuitenkin kapitalisimin kriisinä itsessään. Kriisi, jossa pelastetaan ensisijaisesti ne, jotka pitävät kapitalismin rattaat pyörinnässä – ja jotka sen lisäksi ovat suurelta osin aiheuttaneet ilmastokriisin, kuten lentoyhtiöt sekä autoteollisuus. Kapitalismi ja rasismi johtavat siihen, ettei turvaa etsivien pelastaminen EU:n ulkorajalla yksinkertaisesti ole poliitinen prioriteetti.

Rasismi hiipii takaovesta

Koronaviruksen varotoimenpiteiden varjolla ajetaan läpi myös autoritaarisia sekä rasistisia toimenpiteitä, joita ei kritisoida politiikassa tai mediassa.

Saksa ja muut Euroopan maat lopettavat uudelleenasuttamisohjelmansa eivätkä enää käsittele turvapaikkahakemuksia, jotka on tehty humanitäärisin perustein. Jo valmiiksi heikko ilmoitus siitä, että Saksa ottaa vastaan 1000 lasta Morian saarelta ei ole enää keskusteluissa (Suomi lupautui myös ottamaan vastaan 175 ulkorajavaltioista suom.huom.). Maat eivät ole työstämässä ohjelmaa, jonka avulla leirit voitaisiin evakuoida järjestelmällisesti.

Samalla Saksassa ensimmäiset turvapaikkakeskukset laitetaan karanteeniin, sillä niissä on ilmennyt koronatartuntoja. Näiden paikkojen eristäminen on katastrofi, sillä monia ihmisiä on ängetty ahtaalle ilman liikkumisvapautta ja yksityisyyttä. Jo nyt poliisi ja tartuntatautiviranomainen ryntäsivät ensimmäiseen turvapaikkakeskukseen, jossa ei oltu noudatettu “karanteenitoimenpiteitä”. Pelko, paniikki ja ulkopuolisuus ovat sen seurausta, samalla kun oikeiston vihalle ja huutelulle pidetään ovet auki.

Maailmanlaajuista solidaarisuutta ja liikkumisen vapautta kaikille!

Tämän vuosituhannen kriiseistä selviämme vain maailmanlaajuisen solidaarisuuden ja sosiaalisen oikeudeudenmukaisuuden voimin. Se pätee niin koronaviruskriisiin kuin myös ilmastokatastrofiin. Mikään näistä ei ratkea eristäytymisellä. Ihmisarvo on koskematon, kukaan ei ole laiton, jolloin kaikki ansaitsevat elämän, suojaa ja solidaarisuutta. Nämä periaatteet eivät saa loppua maiden rajoille tai olla riippuvaisia ihmisten sattumanvaraisesta syntymäpaikasta. Etenkin globaalin pohjoisen rikkaat maat, joiden rikkaus perustuu kolonialismiin ja globaalin etelän vuosisatoja jatkuneeseen riistoon, tulee toimia maailmanlaajuisten kriisien edessä solidaarisesti ja oikeudenmukaisesti. Juuri nyt se tarkoittaa konkreettisesti: me avaamme satamamme, me avaamme rajat ja evakuoimme leirit – #MeilläOnTilaa ja #LeaveNoOneBehind!

Me vaadimme:

  • Kaikkein siirtolaisten evakuoimista kreikkalaisilta saarilta ja kaikilta täyteen ahdatuilta leireiltä
  • Hajautettua terveydenhuoltoa ja lääkinnällistä apua kaikille siirtolaisille
  • Ulkorajoilla ja kreikkalaisilla saarilla tapahtuvan valtiollisen väkivallan ja siirtolaisten murhaamisen välitöntä lopettamista
  • EU:n ja Turkin välisen sopimuksen välitöntä lakkauttamista
  • Turvallisia ja laillisia reittejä Eurooppaan ja tänne tulevien ihmisten vastaanottamista solidaarisissa kaupungeissa