Block Bayer -kampanjan mielenosoituspuhe Bayerin vuosikokouksen yhteydessä

Block Bayer -kampanjan mielenosoituspuhe Bayerin vuosikokouksen yhteydessä

Kirjoitus on käännös 28.4.2020 Block Bayer -sivustolla julkaistusta kirjoituksesta.

Bayerin vuosikokouksen ollessa meneillään haluamme tuoda esiin syyt, joiden takia olemme osoittamassa mieltä yhtiötä ja erityisesti sen CropScience-osastoa vastaan.

Kuten YK:n ilmastonmuutos ja maankäyttö (Climate Change and Land) -raportti osoittaa, tarvitsemme nyt kiireisemmin kuin koskaan hiiltä sitovaa, maaperää rikastuttavaa, ilmastoresilienttiä maataloutta. Mutta miten pääsemme eroon fossiiliteollisesta maataloudesta? Miten säilytämme biodiversiteetin? Miten dekolonisoimme ruokajärjestelmämme ja rakennamme sille sosiaalisesti ja globaalisti oikeudenmukaisen vaihtoehdon? Miten voimme tuoda ruokasuvereniteetin ja ilmasto-oikeudenmukaisuuden yhteen?

Vastaukset siihen, miltä sellainen maatalous- ja ruokajärjestelmän muutos voisi näyttää, ovat olleet olemassa jo pitkään: pienviljelijöiden aseman vahvistaminen pääsyllä tuotantovälineisiin ja niiden hallinnalla, maatalouden alueellistaminen, eläintuotannon lopettaminen sekä eko-sosiaalisesti kestävän ja elämää vahvistavan maatalouden edistäminen yhdessä elämän jatkumiselle välttämättömän ympäristönsuojelun kanssa. Tällä tiellä on kuitenkin useita kompastuskiviä ja poikkeuksellisen suuri sellainen on tuhoisine bisnesmalleineen Bayer, yksi kuudesta suurimmasta agrokemikaalialan yrityksestä.

Jo vuosien ajan tieteelliset tutkimukset ovat todistaneet Bayerin torjunta-aineiden dramaattisista seurauksista ihmisten terveydelle ja niiden yhteyksistä hyönteiskuolemiin. Bayer on toiseksi suurin toimija globaaleilla torjunta-ainemarkkinoilla. Sen torjunta-ainekaupasta 36,7 % koostuu erittäin myrkyllisistä torjunta-aineista. Monia näistä myrkyistä viedään Dormagenin tuotantolaitokselta EU:n rajojen ulkopuolelle, koska täällä ne ovat kiellettyjä niiden luontoa ja ihmistä vahingoittavien vaikutusten takia. Bayer toimii kaksoistandardeilla, mikä tuli julki Inkota-verkoston, Rosa Luxemburg -säätiön ja Misereor-järjestön raportissa. Brasiliassa, Etelä-Afrikassa ja monissa muissa maissa plantaasityöntekijät altistuvat haitallisille torjunta-aineille ilman suojavarusteita.

Monella tapaa tulee selväksi, että Bayer harjoittaa voittojensa takaamiseksi vahingollista lobbaamista, jonka avulla se pääsee määrittämään alan sääntelyä. On tyypillinen käytäntö, että EU:n ulkopuolelta tuoduissa kasviksissa, hedelmissä, viljoissa, lihassa, yrteissä sekä huonekasveissa on jäämiä täällä suojelusyistä kielletyistä torjunta-aineista.

Myös propagandalla on Bayerissä pitkät perinteet. Yhtiö kertoo, että sillä on ratkaisu kasvavan globaalin väestön ruokkimiseksi. Täten se propagoi ekologisten käytäntöjen kuten kiertoviljelyn ja bioteknologian yhdistelmän puolesta.

Bayer pyrkii mahdollisimman suureen viljelyalan tehostamiseen käyttämällä kasvinsuojeluominaisuuksilla varustettujen, voitto-optimoitujen siemenlajien ja digitaalisten työkalujen yhdistelmää. Yhtiö tahtoo tällä tavoin asettaa yli 100 miljoonaa pienviljelijää ympäri maailmaa riippuvuussuhteeseen itseensä.

Meidän täytyy vastustaa tätä järjettömyyttä!

Bayer ei välitä maatalouden kestävyydestä ja sen maaseutumaisen muodon edistämisestä. Vielä nykyisen biodiversiteetti- ja ilmastokrisiin aikanakin sen tavoitteena on teollisen maataloustuotannon kontrollointi ja sen omien voittojen turvaaminen ja kasvattaminen. Tämän täytyy olla meille selvää: agrokemikaalijätit, kuten Bayer, eivät ole kiinnostuneita agroekosysteemeistä, jotka tulevat toimeen ilman torjunta-aineita ja teollisesti tuotettuja siemeniä.

Omista taloudellisista syistään Bayer rakentaa maataloutta, joka on riippuvainen ulkoisista panoksista. Voiton maksimoiminen jättää jälkeensä ilman, maaperän, vesistöjen ja kokonaisten ekosysteemien pilaantumisen. Lisäksi yhtiö on lähtenyt voimalla mukaan maatalouden digitalisaatioon, tavoitteenaan entistä vahvempi ote maataloustuotannosta.

Bayer tarvitsee nykyisen, ilmastoa vahingoittavan ja esimerkiksi geenimuunneltuun soijaan perustuvan eläintuotannon säilymistä Euroopassa ja muualla. Luvut osoittavat tämän: Bayerin siemenkaupassa 75 prosenttia tuloista koostuu maissista ja soijasta, joita käytetään pääasiassa rehuksi. Yhtiö on siten hyötynyt sademetsien hakkuista, joilla on ollut ja on jatkossakin peruuttamattomia vaikutuksia ilmastolle ja biodiversiteetille. Bayer näkee Brasiliassa ja muissa Etelä-Amerikan maissa merkittävät mahdollisuudet torjunta-aineiden myynnin kasvulle. Me emme salli tämän tapahtua. Ratkaiseva askel on kamppailu EU-Mercosur-vapaakauppasopimusta vastaan.

Tavoiteenamme on liittoutua vastarintaan Bayerin kaltaisia agrokemian jättejä vastaan ja tulla yhdessä toimintakykyisiksi. Lisäksi pyrimme yhä enemmän verkottumaan kansainvälisesti ja laajentamaan tilaa vaihtoehdoille.

Konkreettisilla vaatimuksillamme liitymme osaksi monia muita liikkeitä ja organisaatioita, jotka kamppailevat ruokasuvereniteetin ja ilmasto-oikeudenmukaisuuden puolesta:

  • Vaadimme STOPPIA synteettisten torjunta-aineiden sekä geenimuunneltujen ja hybridisiementen tuotannolle
  • Sanomme BASTA (nyt saa riittää) teollisesta maataloudesta johtuvalle ekosysteemien tuholle
  • Tarvitsemme välittömän agrokäänteen (vrt. saksan energiewende suom.huom.), ekologisesti ja sosiaalisesti oikeudenmukaista maataloutta sekä politiikkaa, joka saattaa voimaan näiden edellyttämät raamit!

Todellisten tuottajien, kuten pienviljelijöiden ja maataloustyöntekijöiden, täytyy voittaa ruoantuotannon hallinta yhtiöiltä takaisin itselleen – täällä ja maailmanlaajuisesti.

Haluamme kutsua teidät kaikki liittymään mukaan BlockBayeriin!

On monia syitä, miksi Bayer pitäisi sosialisoida ja valjastaa pilaantuneen ilman, maaperän ja vesistöjen puhdistamiseen. Yksi tärkeimmistä syistä on vastuumme elämälle nyt ja tulevien sukupolvien aikana. Lopuksi haluamme esittää myötätuntomme kaikille, jotka ovat joutuneet torjunta-aineista, Yasminelle-ehkäisypillereistä tai muista Bayerin ja Monsanton tuotteista aiheutuneiden myrkytysten uhreiksi. Tuemme teidän vaatimuksianne korvausten saamiseksi ja tapausten täydelliseksi selvittämiseksi!