Kansainvälinen ilmastolakko 25.9.2020: Rojava lähettää terveiset maailman Fridays For Future -nuorille!

Tämä on käännös Make Rojava Green Again -kampanjan sivustolla 18.9.2020 julkaistusta julkilausumasta.

Me, jotka olemme nuoria ekologeja Rojavassa ja mukana Make Rojava Green Again -kampanjassa, tervehdimme ja vastaamme Fridays For Futuren kutsuun osallistua kansainväliseen ilmastolakkoon 25.9. Yhdessä paikallisten nuorisoryhmien kanssa kampanjamme jäsenet osallistuvat aktioihin myös täällä Rojavassa.

Ratkaisu on löydettävä kerralla tai muuten ei ole mitään tulevaisuutta!

Vallankumouksellisina ekologeina ja militantteina jaamme Fridays For Futuren suuren huolen ilmastokriisistä, jonka he tuovat esiin kutsussaan. Allekirjoitamme heidän sanomaansa: “Tulevat kuukaudet ja vuodet ovat elintärkeitä”, kun etsimme ratkaisua globaalin tuhon ja luonnon riiston lopettamiseksi. Erityisesti Koillis-Syyriassa, jonka sanotaan olevan yksi pahiten ilmastonmuutoksesta kärsivistä alueista tulevina vuosikymmeninä, koemme ja ymmärrämme tilanteen kiirellisyyden: “Meidän täytyy toimia nyt”!

Ratkaisu nousee ihmisistä, ei valtioista tai talouden hallitsijoista

Mennyt ja viimeaikainen historia on osoittanut kerta toisensa jälkeen, että suuryhtiöt tai valtiot ovat kykenemättömiä tekemään toimenpiteitä, jotka hillitsevät ilmastonmuutosta. Ensinnäkin nämä toimenpiteet olisivat suoraan niiden intressien vastaisia. Toisekseen koko globaalia maailmaa hallitaan liberaalilla taloustieteellä, joka on mainittujen tahojen työkalu. Koska kapitalistinen järjestelmä perustuu jatkuvaan hyödykkeiden tuotantoon ja kulutukseen, jotka taas ylläpitävät jatkuvaa kasvua ja estävät järjestelmän kriisin, se edellyttää äärettömän määrän luonnonvaroja. Mutta luonnonvarat eivät ole äärettömiä. Tämän tosiasian takia kapitalismi merkitsee olennaisesti luonnon tuhoa ja riistoa aina sen loppuun saakka, aina meidän lopppuumme saakka.

Tämän takia todellista ratkaisua ilmastokriisiin ei voi löytyä ilman perustavanlaatuista muutoista yhteiskunta- ja talousjärjestelmäämme ja kapitalismin hylkäämistä kokonaan!

Nuorten ja yhteiskunnan ruohonjuuritason järjestäytyminen voi olla ratkaisu

Vastataksemme ekologiseen kriisiin maailman nuorten täytyy yhdistyä demokraattisesti paikallisella tasolla ja olla luovia kuvitellessaan uusia tapoja elää kapitalistisen järjestelmän ulkopuolella. Meidän täytyy kuvitella uudelleen kaikki: taloutemme, tapamme matkustaa ja liikkua, tapamme kuluttaa ja tuottaa. Talouden alueella meidän täytyy siirtyä kohti paikallista hyödykkeiden tuotantoa ja kulutusta, jotta voimme saada sen jälleen hallintaamme. Voimme taistella monopoleja vastaan perustamalla osuuskuntia tuottaaksemme yhdessä ja paremmin. Luonnonvarojen käytöstä täytyy päättää demokraattisesti, toiminnan ympäristövaikutukset huomioiden. Kaikkea pitää luoda uudelleen, mutta ennen muuta täytyy kehittää uusi tapa ajatella: sellainen, joka rakentaa yhteyksiä yhteisöjen ja ihmisten välille sekä kunnioittaa luontoa. Kapitalismin ajamaa yksilökeskeisyyttä, kulutuskulttuuria ja kilpailua vastaan pyrimme kohti solidaarisuutta, vaurauden parempaa jakamista ja ajatusta, että sosiaaliset suhteet ihmisten välillä ovat arvokkaampia kuin materiaalisten hyödykkeiden kasaaminen. Tästä syystä nuorten ja yhteiskunnan järjestäytyminen on tänä päivänä tärkeämpää kuin koskaan.

Järjestäytykäämme paikalliskomiteoihin, jotka toimivat valtiojärjestelmien ulkopuolella. Rakentakaamme osuuskuntia ja otetaan takaisin hallintaamme paikallinen taloutemme. Yhdistymällä ja ottamalla vallan takaisin ihmisille pystymme ratkaisemaan ekologisen kriisin.

Yksin emme ole mitään, mutta yhdessä mikään ei ole mahdotonta!

Mennään kaduille ja tartutaan toimeen 25.9.!