ENDE GELÄNDE FINLAND

In Finnish:

Ende Gelände Finland on antiautoritaarinen ryhmä, joka toimii ihmisten mobilisoimiseksi suoraan toimintaan ilmasto-oikeudenmukaisuuden puolesta. Haluamme tukea paikallisten aktivistiyhteisöjen kasvua ja olemme solidaarisia globaaleille liikkeille ja kamppailuille. Periaatteitamme ovat autonomia, feminismi, hoiva, horisontaalisuus ja taktiikoiden moninaisuus.

Vuonna 2019 järjestimme yhteismatkan joukolle aktivisteja Ende Gelände -massa-aktioon kesäkuussa Reininmaalla. Mobilisaatioon sisältyi lukuisia infotapahtumia sekä valmistautumistapaaminen. Tuimme DA mobilization teamin mobilisaatiota Folk mot fossilgas -aktioon syyskuussa Göteborgissa. Olimme mukana järjestämässä suoran toiminnan koulutusta osana laajempaa ruohonjuuritason verkkoa.

In English:

Ende Gelände Finland is an anti-authoritarian group, which acts to mobilise people in direct action for climate justice. We want to support the growth of local activist communities, and we are in solidarity with global movements and struggles. Our principles are autonomy, feminism, care, horizontality and diversity of tactics.

In the year 2019 we organized a joint trip for a group of activists to the Ende Gelände mass action on June in Rheinland. As part of our mobilization we arranged various info events and a preparation event. We supported DA mobilization team in the mobilization for the Folk mot fossilgas on September in Gothenburg. We also took part in organizing direct action training as a part of a larger grassroots network.